Cardiac resynkronisering (CRT) är en ny behandlingsmöjlighet för patienter som har drog eldfast slutstadiet hjärtsvikt. Cialis Pris Mycket information har erhållits från patienter som har sinusrytm, men användningen av CRT hos patienter som har kronisk atriell fibrillering (AF) har inte studerats ingående. Levitra Billigt Därför utvärderade vi det kliniska svaret och långsiktiga överlevnaden av CRT hos patienter som hade hjärtsvikt och kronisk AF, Lovegra Sverige och resultaten jämfördes med de hos patienter som hade sinusrytm och som genomgick CRT. MÅL: Att jämföra effekt och säkerhet av flera behandlingsmetoder för behandling av kronisk subduralt hematom (CSDH) patients.BACKGROUND: Aktuellt strategier CSDHs förvaltnings förblir allmänt kontroversiell. Cialis 20mg Behandlingsalternativen varierar från medicinsk behandling och säng förfaranden till stora operativa techniques.METHODS: Vi sökte MEDLINE (PubMed och Ovid), EMBASE, CINAHL, Google scholar och Cochrane Library från januari 1970 till februari 2013 för randomiserade och observationsstudier rapportera en eller mer resultat efter hantering av symtomatiska patienter med CSDH. Cialis Billigt Oberoende granskare utvärderat kvaliteten på studierna och abstraherade data om säkerhet och effekt av perkutan sängvridborr dränering, enstaka eller flera operationssalen Burr hål, kraniotomi, Levitra Online kortikosteroider som en huvudsaklig eller adjuvant terapi, användning av avlopp, bevattning av hematom hålighet, sängläge och behandling av återfall efter CSDH förvaltning.